Revision

Revision är en kvalitetsstämpel

Revision innebär att en auktoriserad revisor går igenom företagets redovisning och vid räkenskapsårets slut granskar bokslut och årsredovisning. Syftet är att upptäcka eventuella fel eller brister i redovisningen och att granska styrelsens förvaltning. Revisionen är lagstadgad enligt Aktiebolagslagen, men det är viktigt att också se den som en regelbunden kvalitetskontroll som ger trygghet och transparens. Revisionen hjälper dig även att ta rätt strategiska beslut för att utveckla bolaget i rätt riktning.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Bokslutsrevision.
  • Bokslutsgenomgång med styrelsen.
  • Stickprovskontroller av redovisningen för att bedöma dess kvalitet.
  • Delta i bolagets lagerinventering.
  • Revisionsberättelse.
  • Revisionsnära rådgivning.

"Jag tar hjälp av Sydrev med allt från bokföring till bokslut och deklaration. Hos dem får jag snabba och raka svar på alla frågor och professionell rådgivning. Det känns som att de i alla lägen gör det bästa för mitt företag."

– Peter Pettersson, VD Tomelilla Husvagnar

Vi förstår din vardag och dina förutsättningar