Administration

Administration som är smartare och mer effektiv

Upplever du att mängden pålagor och myndighetskrav ständigt ökar? Det tar ofta dyrbara resurser från medarbetare och verksamhet samtidigt som man kan känna en osäkerhet kring om man gör allt rätt. Sydrev kan hjälpa er att skapa mer effektiva rutiner och en enklare vardag.

Vi kan också gå in som en extern administrationsavdelning och hantera allt från lönebearbetning till att processa leverantörsbetalningar. Under tiden lägger ni fullt fokus på era kunder och allt som genererar affärer.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Lönebearbetning.
  • Leverantörsbetalningar.
  • Myndighetsrapportering.
  • Kontakt med fackförbund, bank och försäkringskassa.
  • Finnas till hands för små och stora frågor.

"För oss är det viktigt med en revisionsfirma med lokal kännedom och som kan följa vår utveckling på nära håll. Magnus och hans medarbetare finns alltid tillgängliga för våra frågor och ger oss professionell hjälp med exempelvis löneprogram. Så att vi kan fokusera på våra kunder."

– Lars Larsson, VD Hemrex i Ystad

Vi förstår din vardag och dina förutsättningar