Om Sydrev

Vi jobbar för det lokala näringslivet

Sydrev är en fullservicebyrå med fokus på små och medelstora företag. Det betyder att vi har kompetensen och resurserna för att kunna ge våra kunder en helhetslösning inom ekonomi och administration. Med en enda kontaktyta blir det enklare och mer effektivt för dig som företagare. Vi vill ge personlig och engagerad service och är alltid redo att lägga en extra stund på det som kanske sticker ut och behöver analyseras. Vad betyder siffrorna och hur ska du agera på dem?

Efter mer än 20 år i sydöstra Skåne har vi utvecklat djup branschkunskap och stor förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar. Det här är en speciell region med påtaglig säsongsvariation som det för många företagare gäller att ta höjd för. Sydrev hjälper dig att ta de rätta besluten.

Trygghet med Sydrev:

  • Fullservicebyrå inom redovisning, administration och revision.
  • En kontaktyta.
  • Långsiktiga relationer.
  • Kvalitetssäkrade tjänster – alltid minst två personer som granskar alla siffror.
  • Auktoriserade redovisningskonsulter SRF.
  • Auktoriserade revisorer FAR.

"För oss är det en fantastisk trygghet att alltid ha Sydrev som bollplank. Att vi kan ringa dem och ställa frågor så enkelt och smidigt bidrar till att vi klarar av bokföringen själva. Och även om N-Sport är en förhållandevis liten kund upplever vi att Magnus och hans personal alltid tar sig tid för oss. Vi är lika viktiga som alla andra kunder."

– Roger Ekholm, Ägare N-Sport i Tomelilla

Sydrev har sydöstra Skåne i själ och hjärta

Djupt rotade i vår landsända tror vi på geografisk närhet och att det personliga mötet mellan fyra ögon ibland kan vara avgörande. Därför har vi tre kontor utspridda över sydöstra Skåne: i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Välj det kontor som passar dig bäst.