redovisning

Redovisning

Vi tar hand om din bokföring och löpande redovisning medan du fokuserar på din kärnverksamhet.

administration

Administration

Känns det som att administrationsuppgifterna hopar sig? Lämna det löpande arbetet till oss.

radgivning

Rådgivning

Vi är din kunskapsresurs kring hur nya lagar och andra förändringar påverkar ditt företag.

revision

Revision

Lagstadgad revision är en regelbunden kvalitetskontroll som ger trygghet och transparens.

Vi förstår din vardag och dina förutsättningar

Sydrev är en modern fullservicebyrå med kvalificerad kompetens och lång erfarenhet. Dessutom ger vi dig ett viktigt mervärde: en djup förståelse för företagande i sydöstra Skåne.

”Tidigare anlitade vi en större revisionsfirma. Men där blev vi små och obetydliga. Sydrev arbetar mer på ett mindre företags villkor. Det förenklar min vardag så att jag kan fokusera på att sälja möbler. Efter att vi ändrade till Sydrev har vi gått från fyra till tretton anställda. Jag känner största förtroende för att de tar ansvar för vår bokföring, bokslut och ser till att allt är i sin ordning.”

– Per-Ola Nilsson, Ekonomichef Mio i Ystad

Sydrev har sydöstra Skåne i själ och hjärta

Djupt rotade i vår landsända tror vi på geografisk närhet och att det personliga mötet mellan fyra ögon ibland kan vara avgörande. Därför har vi tre kontor utspridda över sydöstra Skåne: i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Välj det kontor som passar dig bäst.